Welkom op de ouderpagina van de school

De basisschool is een stukje van je leven, voor kinderen en voor u. 

Jarenlang is er dezelfde weg van huis naar school en weer terug.

In de loop der jaren vertrouwt u uw kind(eren) zo’n 8000 uur toe aan de zorg van de leerkrachten van de basisschool.

Dat is een belangrijk deel van een kinderleven; een deel dat een basis vormt voor het verdere leven. Ook daarom is de keuze van een basisschool belangrijk.

Deze website is bedoeld voor ouders, die nu kinderen op onze school hebben, maar ook voor ouders van toekomstige leerlingen die middels deze website een beeld kunnen krijgen van wat zij mogen verwachten als hun kind een leerling van onze school wordt.

Als u wilt reageren op deze website dan zouden wij dat op prijs stellen. Wij willen graag leren van uw reacties.

Jan Hendrik Pesman
Directeur Basisschool


 

Ik wijs je de weg

langs letters en cijfers

help je ontdekken

wat jij nog niet kent

ik geef je mijn aandacht

zodat je kunt groeien

maak je ook met het leven bekend

ik wijs je de weg

in liefde en warmte

laat je maar zien

jij mag zijn wie je bent