Ouderparticipatie

Oudercontact

Niet voor niets is het onderhouden van veel contacten één van onze uitgangspunten. Een goed contact tussen ouders en leerkrachten bevordert de motivatie en vergroot zelfs de ontwikkelingskansen van het kind.

Duidelijke informatie naar de ouders over algemene schoolzaken, gebeurtenissen op school, maar ook over het wel en wee van uw kind is van groot belang.

Ook stellen we het op prijs dat u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Geregeld doen we als school een beroep op ouders om aan allerlei activiteiten deel te nemen en mee te helpen met de organisatie. We horen het graag als u nieuwe ideeën heeft.

Ouderhulp

We doen geregeld een beroep op ouders om mee te helpen bij de diverse schoolactiviteiten.

Een paar voorbeelden:

  • sport- en spelactiviteiten
  • excursies, bijvb. het vervoer
  • schoolreisjes
  • schoonmaak en klusjes


Activiteiten en acties.

Elk jaar worden er enkele activiteiten georganiseerd. Ook vinden we het belangrijk om deel te nemen aan bepaalde acties.

Het organiseren van activiteiten en de deelname van de school aan acties betekent wel extra inzet van de leerkrachten. Bij de voorbereiding en uitvoering wordt veel hulp en inzet gevraagd van ouders. Enkele activiteiten worden zelfs helemaal door ouders opgezet. Dit alles bevordert de betrokkenheid van ouders bij de school.

U wordt via het Schoolinfo dat twee wekelijks verschijnt uitvoerig op de hoogte gehouden over alle activiteiten en acties.

Hier volgt een opsomming van de meest voorkomende activiteiten en acties op de "Meester S. Wijbrandischool".

 

Activiteiten.

September:   Flaeijelfeestactiviteiten,  Adoptieoverdracht monument Lancaster
Oktober:       Dierendag, Kinderboekenweek
November:    Sinterklaassprookje, Kijkavonden
December:    Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Schoolschaatsen
​Februari:       Pannenkoekendag
Maart:          Kerk-school-gezinsdienst
April:            Schoolvoetbaltoernooi, Koningsspeldag
Mei:             Schoolkorfbaltoernooi, Survivalrun
Juni:             Roefeldag voor groep 7, Schoolreisjes gr. 1 t/m 8, Kijkavonden
Juli:              Eindejaarsfeest gr 1 t/m 8, Afscheidsfeest groep 8