Vrijwillige ouderbijdrage

Om een aantal activiteiten te bekostigen is een vrijwillige ouderbijdrage voor het actuele schoolseizoen vastgesteld. Deze bijdrage is een vrijwillige bijdrage voor zaken, die we niet vergoed krijgen vanuit het ministerie. Je kunt hierbij denken aan:

 • sprookje naar Heerenveen;
 • schoolschaatsen
 • komst van Sinterklaas en het Sinterklaascadeau;
 • kerstfeest;
 • traktatie schoolreis;
 • traktatie laatste schooldag
 • onkosten festiviteiten, zoals boekenweek/themaweek etc.;
 • excursie;
 • sport- en speldag;
 • culturele activiteiten als bezoek tentoonstelling of theater.

Voor dit schooljaar bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage € 25,00
De bijdrage wordt vastgesteld in overleg met de MR.

 

Stichting leergeld

In steeds meer gezinnen is het niet haalbaar om de kinderen mee te laten doen met sportclubs of muziekles of schoolse activiteiten. Soms kunnen deze gezinnen geen of pas achteraf een beroep doen op bijzondere bijstand of een andere voorziening. Zij kunnen echter wel rekenen op de steun van Stichting Leergeld. Stichting Leergeld richt zich op ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar: 

 • met een laag inkomen; 
 • woonachtig in de gemeente Heerenveen;  
 • die hun kosten niet of gedeeltelijk vergoed kunnen krijgen via bijzondere bijstand, tegemoetkoming in studiekosten of een andere regeling; 
 • die hun kosten pas op een later tijdstip vergoed krijgen.

Met een vergoeding van Stichting Leergeld kunnen kinderen deelnemen aan de genoemde activiteiten. Zo wordt voorkomen dat ze buitengesloten worden. Het gaat om kosten die niet of gedeeltelijk worden vergoed door een voorliggende voorziening voor: 

 • school;
 • sportclub;
 • vereniging;
 • kunstzinnige vorming. 

U kunt contact opnemen met Nynke Hoekstra
St Leergeld Heerenveen
Postbus 533
8440 AM Heerenveen
tel: 06-42271141 bereikbaar op dinsdag en donderdag van 09.00 uur tot 15.00 uur