Passend onderwijs

 • Handboek Handelingsgerichte Procesdiagnostiek

  Op de scholen van de Tjongerwerven CPO wordt handelingsgericht gewerkt.  

  Het doel van HGW is om het onderwijs goed af te stemmen op alle kinderen. Dit betekent dat door middel van HGW het onderwijsaanbod afgestemd wordt op de (onderwijs)behoeften van de leerlingen. 

   

  Lees meer...
 • Handboek Handelingsgerichte Procesdiagnostiek

  Handboek Handelingsgerichte Procesdiagnostiek

  Op de scholen van de Tjongerwerven CPO wordt handelingsgericht gewerkt.  

  Het doel van HGW is om het onderwijs goed af te stemmen op alle kinderen. Dit betekent dat door middel van HGW het onderwijsaanbod afgestemd wordt op de (onderwijs)behoeften van de leerlingen. 

   

  Lees meer...
 • Passend Onderwijs

  Onze school heeft een school ondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs.

  Lees meer...