Informatie over school

BEWAAR ZE ALS D’APPEL VOOR HET OOG

 

De heer S. Wijbrandi, het eerste schoolhoofd in Oudehorne, was de stuwende kracht achter het Christelijk onderwijs in het dorp. In 1923 ging onze school van start en vijftig jaar na de opening kregen wij ter ere van zijn inzet de naam Meester S. Wijbrandischool. 

Iets meegeven over onze directe omgeving vinden wij belangrijk. Meer dan de helft van de leerlingen heeft Fries als moedertaal en het vak Fries staat dan ook op het lesrooster.
In september vieren wij op de laatste zaterdag van de maand het Flaeijelfeest. 

Daarnaast besteden we ook aandacht aan ‘een dag uit ons verleden’. De kinderen komen in kleding van vroeger op school en krijgen les op de manier zoals het rond 1920 ging.

 

Op onze school werken wij met vier combinatiegroepen, bestaande uit heterogene groepen leerlingen. We organiseren klassikale activiteiten zoals muziek en gymnastiek. 

De combinatie van oudere en jongere leerlingen zorgt voor veel samenwerking en wederzijdse steun. Kinderen leren van elkaar. Natuurlijk werken we ook in kleinere groepen, op eigen niveau. Tijdens deze lessen krijgt ieder kind onderwijs dat past bij zijn of haar ontwikkeling. Samen met de leerling worden er doelen opgesteld, waar gericht aan wordt gewerkt. Zo kunnen leerkrachten op systematische wijze de vorderingen van de kinderen volgen. 

 

Kinderen leren optimaal in een omgeving waarin zij zich veilig en geaccepteerd worden. Want, zoals onze slogan luidt: bewaar ze als d’appel van het oog. De appel van het oog is namelijk het dierbaarste wat je bezit. Om een goed pedagogisch klimaat te bewerkstelligen, beginnen wij ieder schooljaar met de zogenaamde "zes gouden weken". Tijdens deze weken willen we een stevige fundering voor goede groepsvorming leggen. In overleg met de leerlingen worden er klassenregels opgesteld. De leerlingen geven zelf aan wat ze van een leerkracht nodig hebben, hoe ze zelf kunnen bijdragen aan een prettige sfeer in de klas, welk gedrag niet acceptabel is en wat fijne beloningen zijn. Door kinderen deze verantwoordelijkheid te geven voelen zij zich meer betrokken bij de groep.