Bibliotheek

 • Schoolbieb

  De Wijbrandischool heeft het bibliotheeksysteem  SchoolWise aangeschaft om kinderen via de schoolbieb van leuke en goede boeken te voorzien. Het doel is dat kinderen meer gaan lezen. Meer lezen betekent: beter in taal!

  Ieder kind op de Wijbrandischool is lid van de schoolbibliotheek en heeft een eigen pasje zodat er boeken geleend kunnen worden tijdens schooltijd. Deze pasjes blijven op school en de boeken die worden geleend, moeten weer ingeleverd worden in de schoolbibliotheek. Het boeken ruilen is voor het schooljaar 2017-2018 georganiseerd op donderdagmiddag. Kinderen mogen per keer 3 leesboeken, prentenboeken, informatieboeken of stripboeken mee naar huis nemen. Het is handig om de boeken in een tas mee te nemen, eventueel voorzien van naam. De boeken mogen 3 weken geleend worden. Kinderen van groep 3 t/m groep 8 hebben in ieder geval één leesboek uit de schoolbieb in het vak, om in te lezen tijdens het vak stillezen.

  SchoolWise is een heel gebruiksvriendelijk programma. Op elke computer of laptop met internetverbinding kan via de website van de Wijbrandischool ingelogd worden op de digitale portal.  Deze link is hier te vinden. Kinderen van groep 1 t/m 4 loggen in met hun gebruikersnaam. Dit is de voornaam (max. 6 letters) en de verjaardag, bijv. Kees0408. De verjaardag is tevens het wachtwoord/pincode (0408). Kinderen van groep 5 t/m 8 loggen ook in met hun gebruikersnaam (voornaam + verjaardag) en hebben standaard ook de verjaardag als pincode. Maar bij de eerste keer inloggen wordt gevraagd zelf een wachtwoord te maken.

  Kinderen en ouders kunnen dus ook thuis zoeken naar boeken en eventueel reserveren in de schoolbibliotheek. De kinderen/ouders kunnen dan zien welke boeken en hoeveel boeken ze geleend hebben en of ze te laat zijn met inleveren. In een Leeslog kan het  gelezen boek beoordeeld worden: was het een spannend boek, of een moeilijk boek, was het boek zo leuk dat een medeleerling hierover getipt moet worden? Dat kan allemaal in SchoolWise.

  Nog een weetje: onder de 17 jaar is een lidmaatschap voor een bibliotheek in de buurt gratis, er is wel een apart pasje voor nodig.

  Veel leesplezier!

  N.B.: Wanneer boeken gereserveerd worden, moeten ze door de ouder wel zelf uit Heerenveen opgehaald worden.

  Lees meer...