Denktankmoment

Dit schooljaar is oudercommunicatie en ouderbetrokkenheid één van de onderwijskundige speerpunten uit het onderwijskundig jaarplan. Als school zijn wij op zoek hoe wij hier handen en voeten aan kunnen geven. Vanzelfsprekend zijn wij ook benieuwd hoe u hier als ouder over denkt. Hoe kun je het nu over oudercommunicatie en ouderbetrokkenheid hebben als je niet met ouders in gesprek gaat. Vanzelfsprekend gebeurt dit wel in de MR en in de OC. Maar om meer mensen de gelegenheid te geven organiseer ik twee denktankmomenten de komende tijd.

Op de volgende momenten is er een denktankmoment met als onderwerp oudercommunicatie en ouderbetrokkenheid:

  • Woensdagavond 12 december van 19.30 uur tot 20.30 uur;
  • Woensdagavond 16 januari van 19.30 uur tot 20.30 uur.

Graag van te voren opgeven i.v.m. voldoende animo. U kunt u opgeven middels cbswijbrandi@tjongerwerven.nl